Styrelsen håller på att upphandla två nya projekt.

  1. Målning av entré, trapphusen, våningsplanen och källarna.
  2. Total hiss renovering av områdets alla hissar.

Styrelsen går vidare enligt föreningens underhållsplan och kommer i takt att fasadprojektet blir klart genomföra dessa projekt.

Budget för målningen är redan inkluderat i fasadprojektet. Hissrenovering investeras (finansieras) via det balanserade resultatet som finns i föreningen.
Inga nya lån krävs för dessa två projekt.

Läs om projekten här:
Målning av Entré och trapphusen
Renovering av hissarna