Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Pampas i Solna kallas härmed till ordinarie föreningsstämma avseende räkenskapsåret 2022.

Tid: Onsdagen den 14 juni 2023, kl. 19.00.

Plats: Tallbackaskolans aula, Kristinelundsvägen 1, Solna.

Handlingar har sänts ut till respektive medlem.