Fasadprojektet rullar vidare och nu pågår projekteringen av Hus C (Infanterigatan 13 – 19).
Planen just nu är att tidigarelägga starten av renoveringen och informera all boende i i början av Juni för att sen starta sätta upp ställningar i Juli.
Alla boende som berörs av renoveringen i C huset kommer inom kort få information samt kallelse till informationsmöte.