Som flera märkt är södra gavelns nedre ytterskikt på hus G (Ingentingsgatan) stagad. Det beror på det yttre skiktet av fasaden är i mycket dåligt skick och därför har förstärkts med reglar och skruvförband samt stagats upp tillfälligt.
Det finns ingen risk för ras eller påverkan väggen bakom det yttre skiktet. När fasad projekt startar på hus G kommer detta åtgärdas permanent.